Skip to main content

Bouw nu zelf je Leemkachel
Finoven van Linnatuli

Kies je model

Moderne Massa Kachels Leemkachels en tegelkachels, gekeurd volgens de Strenge Duitse Bimsch V2 norm en EN 15250 Voor zelfbouw en installtie

Ida

79,5 cm (B) x 58,5 cm (D) x 180 (H)       –   1300 kg

Oppervlakte m²: 50-70

Schoorsteen 150 Ø mm

Hout max/stookbeurt: 10,5 kg

Emilia

98 cm (B) x 68,5 cm (D) x 175 (H)         –   1900 kg

Oppervlakte m²: 70-100

Schoorsteen 150 Ø mm

Hout max/stookbeurt: 13 kg

Elise

115 cm (B) x 57,5 cm (D) x 175 cm (H)       –   1900 kg

Oppervlakte m²: 70-100

Schoorsteen 150 Ø mm

Hout max/stookbeurt: 14 kg

Emilia met bakoven

98 cm (B) x 68,5 cm (D) x 175 (H)        –    2300 kg

Oppervlakte m²: 70-110

Schoorsteen 150/180 Ø mm

Hout max/stookbeurt: 16 kg

Ada tunnel

98 cm (B) x 68,5 cm (D) x 180 (H)        –    1800 kg

Oppervlakte m²: 70-100

Schoorsteen 180 Ø mm

Hout max/stookbeurt: 13 kg

Meer info over zelf bouwen van een leemkachel

Stappenplan bij het plaatsen
Finovens -leemkachel– prijs zelfbouw- Linnatuli Eco Line Wat zijn de stappen?
 1. Kies jouw model volgens parameters grootte, gewicht, voorkeur en de grote van uw ruimte
 2. Kom vrijblijvend langs voor een advies gesprek
 3. Bestelling na voorschot
 4. Transport van Finland tot onze attelier in 3 weken
 5. Afhalingen op onze attelier ook levering mogelij
 6. Plaatsing zelf of door onze zorgen volgens afspraken

Het uiterlijk kan worden afgewerkt met verschillende steen, stuc- of tegelopties, in vele kleuren.

Voorwaarden
 • Prijs incl. 10% zelfbouwkorting, 21% BTW en transport Finland tot onze attelier
 • Set prijzen omvatten : massa, haard, aansluitmateriaal, directklep, lijm, schoonmaakopening, klein materiaal , kortom alle benodigde materialen om de installatie volgens de handleiding uit te voeren tot aan de schoorsteenbuis.
 • Exclusief: installatie, schoorsteen, afwerking en openingen voor de eventuele luchtroosters moeten lokaal aangebracht worden.
 • De schoorsteen moet aan de lokale en toestel eisen voldoen.
 • Prijsaanpassingen en drukfouten voorbehouden.
 • Ondersteuning (uitleg) bij plaatsing in regie aan 42€/uur + kilometervergoeding 0,70€/km

Over Renders Eco-Chauffage


Van harte welkom op de site van Renders Eco-chauffage Wij zijn een geaccrediteerde installateur van biomassaketels en -kachels.

In Frankrijk beschikken we over de kwaliteitslabels Qualibois Air en Qualibois Eau.

Wij bieden u al meer dan 10 jaar de mogelijkheid om de warmte in huis te halen.

Ons gamma gaat van moderne haarden, massakachels, hout en pelletkachels, fornuizen tot de compleet geïnstalleerde hout en pellets cv-ketels.

Hout is nog steeds de enige vorm van verwarmen in een korte ecologische kringloop en CO² neutraal.

Aan comfort boet u tegenwoordig ook niet meer in. Kachels kunnen manueel of volautomatisch bediend worden met of zonder centrale verwarmingskoppeling. Zonnepanelen stuur met een tablet of smartphone. Elk scherm geeft je een overzicht van je verbruik.

Op deze site kunt u kennismaken met de verschillende mogelijkheden om op een economisch en ecologisch verantwoorde manier warmte te creëren.

U vindt een overzicht van de producten die wij aanbieden om aan uw behoefte aan warmte te voldoen.

Outdoor cooking

met Renders Eco-Chauffage & Iron Dog


Haarden


Ook haarden worden steeds afgestemd op de warmtebehoefte van hun bezitters. Dat wil zeggen dat er steeds gekeken wordt naar de warmte verliezen van de ruimte. Aan de hand daarvan kunnen wij het juiste toestel voorstellen. Moderne huizen worden steeds beter gëisoleerd en geventileerd.

Deze evolutie confronteert ons om creatieve oplossingen toe te passen om de warmte efficient te gebruiken.

De vorm van het toestel kan bestaan uit vlak, hoek, tunnel of panorama. Een haard is voornamelijk bedoeld als bijverwarming.

Onze voorkeur gaat voornamelijk naar de stralingswarmte verdeling. Bij stralingswarmte warmt niet de lucht maar wel de objecten in de ruimte op. Zo ontwikkel je minder stof en blijft de temperatuur makkelijker stabiel. Dit kan door bv wandverwarming en accumulatie, meer uitleg hierover vind je bij de massakachels

Hieronder worden de mogelijkheden beschreven.

Convectiehaard

De convectiehaard is de meest klassiek bouwwijze In dit concept warmt de haard ( van staal ) de omgevingslucht in de omkasting op en laat deze circuleren in de ruimte.

Dit systeem heeft als voordeel dat het zeer snel reageert en relatief eenvoudig te installeren is.

Accumulerende haard

Door accumulatie nemen we de overtollige hitte op in een stenen massa die op of naast de haard is gebouwd. Door deze buffer kunnen we steeds op een zuivere manier hout stoken met voldoende temperatuur.

Zonder accumulatie word het snel te warm . Dat is niet alles, want nadat het vuur uit is straalt de haard met accumulatie nog uren na met een aangename continue temperatuur in de ruimte. Het aantal kg’s massa ( accumulatie ) bepaalt voor een groot deel de opslagcapaciteit.

Ketelhaard

Een ketelhaard werkt volgens het principe van de accumulerende haard. Alleen is de accu (opslag) niet in het toestel zelf, maar in een buffervat , bv geplaats in een technisch ruimte.

De haard verwarmt gedeeltelijk de ruimte en gedeeltelijk centraleverwarmings (cv) water dat opgeslagen word in het buffervat.

Vanuit dit buffervat kan met deze energie zowel verwarming als sanitair warmwater geproduceerd worden. Meer uitleg over het buffervat zie ketels.

Massakachels


Algemeen

Massakachel is de naam van alle kachels die hun warmte kunnen accumuleren en langzaam uitstralen. Massakachels zijn bv Speksteenkachels, tegelkachels, finovens enz

Een massakachel werkt algemeen volgens het volgende principe: de warmte die gecreëerd wordt door de verbranding van hout wordt opgeslagen in een keramische massa en daarna geleidelijk afgegeven. Deze afgifte kan 12 tot 24 uur doorgaan!

De verbranding is intens, zuiver en met een hoog rendement. Alle hout, ook den, kan zonder probleem gebruitkt worden op voorwaarde dat ze voldoende droog zijn.

De vormgeving van een massakachel kan uw naar u smaak aanpassen. We creëren zowel traditionele, en strak moderne vormen met grote vensters, tunnel en hoek.


Ook de combinatie met centrale verwarming door de “massakachel ketel” behoort tot de mogelijkheden zie hieronder voor meer info. Het grote verschil met de klassieke kachel is dat de warmte die een massakachel afgeeft, stralingswarmte is in plaats van convectiewarmte. Stralingswarmte verwarmt niet de lucht, maar de voorwerpen en lichamen die ze tegenkomt en dit op een gelijkmatige manier. Hierdoor wordt, in tegenstelling tot bij convectie, het opstijgen van de warmte erg beperkt en gaat de lucht niet circuleren en uitdrogen er komt dus geen extra fijn stof vrij. Dit zorgt voor minder kans op diverse vormen van irritatie zoals hoofdpijn, duizeligheid en allergieën. Het gevoel van deze warmte is te vergelijken met de straling die je kan voelen uit een door de zon opgewarmde muur op een zomeravond.Het opwarmen van een ruimte met stralingswarmte, duurt langer dan met convectie. Daar staat tegenover dat men met stralingswarmte een zelfde comfortgevoel ervaart bij een lagere temperatuur tegenover een gewone verwarming. Je moet dus minder stoken. Dit komt doordat de muren die door de straling opgewarmd worden, zelf ook terug warmte afgeven aan de ruimte. Zo kan er dus bespaard worden op de verwarmingskosten.

Historiek

Vanaf de 2e eeuw v.C. werden in het Romeinse rijk grote ruimtes verwarmd via een hypocaust, een soort vloer- en muurverwarming. De vloer werd verhoogd en rustte op stenen pijlers, de muren werden soms deels opgetrokken uit holle stenen.

Onder de vloer werd een vuur gestookt. De warmte kon zich vrij verspreiden en straalde via de vloer en eventueel de muren de kamer(s) in.

In de 17e eeuw werd in Duitsland het nut van rookgaskanalen - om de warme rook een langere weg naar de schoorsteen te laten afleggen en zo de warmte beter te kunnen opslaan - ontdekt, andere landen volgden iets later.

In Midden-Europa werd vooral met horizontale kanalen gewerkt (tegelkachels), in de Scandinavische landen met verticale (finovens).

afbeelding10 rechterkantDe afwerking en zelfs de functionaliteit bleken nogal cultuurgebonden, wat het grote aantal verschillende types verklaart.Een kachel als verwarming, fornuis, oven, sauna, warmtebank, ... met een afwerking in leem, keramiek, metselwerk, ...De mogelijkheden waren toen al quasi onbeperkt – de mogelijkheden zijn vandaag nog veel groter !

Automatisatie

Om de sturing van de massakachel en ketelhaard te verbeteren bestaan er al 20 jaar sturingen voor deze kachels.

We kunnen werkelijk zien dat er tot 20% minder hout verbruikt wordt. En we hoeven niets meer te controleren of corrigeren aan de kachel.

Deze brandt helemaal alleen perfect uit,sluit zijn luchtkleppen op het einde van de verbranding en houdt zo de warmte in huis ipv het te laten ontsnappen in schoorsteen.

Combi-massakachel

De combi-massakachel heeft massa en convectiewarmte.

Het systeem wamt snel op en geeft grote vermogens af. Het naadeel, de stralingstijd is beperkt en de stookinterval is korter tegenover de massieve versie.

Is u stookritme onregelmatig en of stookt u occasioneel, dan is dit type kachel het beste voor u.

Massa-ketelkachel

In deze vorm zijn er ook verschillende mogelijkheden. De meest ontwikkelde is de massieve massakachel met ketel ingebouwd.

Hierbij kan de gebruiker kan kiezen of hij veel water ( naar het buffervat) wil opwarmen of eerder de ruimte wil opwarmen. Deze vorm kan voor de meeste situaties een oplossing bieden. Ook economisch is dit de beste manier om de opgewekte energie te gebruiken.

De eenvoudigere toestellen hebben een vaste verdeling tussen het aandeel dat de ruimte verwarmt en het aandeel dat het water (buffervat) verwarmt. Je kan met deze kachels doordat de warmte getransporteerd kan worden in het verwarmingsnet van de woning, de woning helemaal van warmte voorzien. In de winter verwarming en warm water, in de zomer indien gewenst warm water.

Massieve tegelkachel

Een Massive-massakachel is een zware kachel zoals je uit de benaming kan afleiden.

De warmte van één of meerdere ladingen hout worden geaccumuleerd in de massa van de kachel en langzaam maar gedurende lage tijd afgegeven aan de ruimte (12-24 u).

De massa kan bestaan uit chamotte met een voldoende hoog soortelijk gewicht en warmte resistentie. Ook Olivijn en speksteen lenen zich goed. Materialen zoals leem kunnen ook, maar vergen een andere aanpak. In vele gevallen wordt er een warme zitbank of leuning aan deze kachels gebouwd.

Eens op deze bank gezeten voel je de warmtestraling rug en nek ontspannen: ”eens gezeten wil je er niet meer af”. Zoals bij alle andere modellen kan de buitenzijde uit tal van materialen en afwerkingen bestaan: bv speksteen strakke pleister of keramische tegels.

Tal van extra’s zoals verwarmde bank, bakoven, houtnis kunnen opgenomen worden.

Kachels


Vrijstaande kachels zijn nog steeds de meest gevraagde vorm van houtverwarming.

Je kan er mee verwarmen maar ook soms koken.

Hieronder vind je de verschillende vormen terug.

Houtkachels

De houtkachel is de meest eenvoudige en goedkope manier om warmte in huis te halen.

De houtvlam is nog steeds een zeer aangename en krachtige warmteEr zijn ook fabrikanten die echter veel verder gaan met betere verbranding , zuinigere kachels en comfortabeler stoken en allerlei nieuwigheden introduceren. Zoals bv het merk  Rika, met de rikatronic 4 ( zie Rika voor meer uitleg).Er bestaan vandaag natuurlijk veel strengere milieu eisen dan 20 jaar geleden. Om deze reden is er nog steeds een evolutie in de verbranding van de gewone houtkachel.Wij verdelen Irondog, Rika, Hergom & Cera design.

Pelletkachels

Pellets zijn een pure houtbrandstof van samengeperst zaagsel.

De pelletkachel kan door de automatische aanvoer van pellets op een voorgeprogrammeerd temperatuur en gewenste tijd branden. Er bestaan tal van modellen en vermogens.

Wij verdelen enkel het merk Rika en zijn zeer tevreden over zijn goede reputatie in techniek, gebruik en onderhoud.

Combikachel

Hout en pellets in dezelfde kachel, het kan! Rika heeft reeds enkele jaren de Induo op de markt.

Deze kachel laat je kiezen tussen pellets en hout wanneer je maar wil. Zo kan je genieten van het beste van elke vlam zonder compromissen te moeten sluiten.

Koken


Vrijstaande kachels zijn nog steeds de meest gevraagde vorm van houtverwarming.

Je kan er mee verwarmen maar ook soms koken.

Hieronder vind je de verschillende vormen terug.

Koken op hout

Koken op hout is al sinds mensenheugenis in gebruik. Vandaag gaan we er wel anders mee om. Voor sommige is het een stap terug in de tijd. Met de huidige mogelijkheden is het echter een perfecte aanvulling op het energievraagstuk.

Bovendien is aangenaam om snel en efficient te koken op een mooi fornuis.

Ook concepten met een houtfornuis voor de winter en een gas of electricsch foruis voor de zomer kan u bij ons bekomen.

Kookfornuis en -ketel

Koken en het hele huis verwarmen.

Een paar fabrikanten bieden de mogelijkheid om nog een stapje verder te gaan. Zo kan je niet alleen koken maar ook je buffervat voor de centrale verwarming opladen met je kookfornuis.

Bakoven

De bakoven bestaat reeds honderde jaren in deze massieve halfronde vorm.

De oven word warm gestooktmet enkele kg hout. Wanneer de vlammen gedoofd zijn veeg je de assen aan de kant en schuif je de pizza, brood of andere op de stenen vloer. In een mum van tijd doordringd de warmte het gerecht zonder uit te drogen en met een volle smaak. Kom gerust eens langs om het zelf te ervaren en te proeven

Wij kunnen u verschillende modellen aanbieden. Deze zijn opgebouwd door ons of te verkrijgen in bouwpakket .

Centrale verwarmingsketels


Een cv op pellets is vandaag even comfortabel als een gewone gas of olie verwarming.

Als u op zoek bent naar een verniewend idee, een milieu bewust en economisch verantwoorde verwarming, dan kan hout iets voor u zijn.

Hout en pellets zijn een bio hernieuwbare, CO² neutrale lokale en goedkope verwarmingsbron.

In ons gamma bieden wij enkel de kwalitatief Duitse en Oostenrijkse materialen, die reeds meerdere malen hun duurzaamheid en efficientie bewezen hebben.

Okofen

De marktleider in pellet verwarming met oplossingen op bijna alle vragen.

Okofen is gespecialiseerd in pelletverwarming, opslagsystemen voor pellets en buffertechniek, zonnecollectoren en sturingen.

Okofen bied u het hele gamma:van eenvoudige, manueel te vullen ketels, tot volautomatische met condensatietechniek en rendementen tot 107 %.

Een manuele ketel heeft algemeen een pellet voorraad van 1 week.

De volledige installatie met silo voorraad kunnen een hele jaarvoorraad bevatten.

Ook onderhoud is bij deze ketels tot een minimum herleid. Als gebruiker dient u enkel de aslade of asbox te ledigen (2 tot 4 x per stookseizoen.)

Blueburn

De ketel van Blueburn werd ontwikkeld op de gerenomeerde techniek van Okofen.

Het doel van dit merk is voor een goede prijs/kwaliteit, een product toegankelijk voor een groot publiek op de markt te zetten.

HDG houtblokken ketel

Houtblokken ketels bieden de mogelijkheid, om zoals bij de pelletketel, het hele huis op cv te verwarmen.

Je moet echter regelmatig bijvullen. Afhangkelijk van de grootte van de ketel en buffer is dit minimum 1x per dag .

In sommige gevallen sluiten we nog een andere verwarmings backup aan (gaswandketeltje) om bv bij vakantie afwezigheid de basisverwarming te voorzien.

[widgetkit id="6"]

Het buffervat

Een buffervat is onontbeerlijk in een hydraulische installatie op hout ( pelletketels kunnen eventueel zonder buffer). Het buffervat is een grote buffer ( thermos fles) die de energie opslaat. Er kunnen verschillende warmtebronnen op aangesloten worden. De sturing van het vat gaat de opgewekte energie ecohiërachische (bv: volgorde van kostprijs ) ordenen en voorrang geven.

Bv : de zon heeft voorrang op hout , pellets, gas, stookolie en elektriciteit.

Ook aan de verbruikers kant  kunnen er verschillende afnemers gekoppeld worden. Deze worden  steeds door de sturing van het vat aangestuurd worden.

Het buffervat is het hart van de installatie en bron van confort. Dmv een sturing sturen de pompen de warmte in de woning als de thermostaat dit vraagt. Een buffervat optimaliseert het rendement en vermogen van de ketel. Ook warmwater kan door het buffervat geproduceerd worden.

Alle ketelkachels of ketels worden op een buffervat aangesloten omdat ze zo langer op nominaal vermogen  moeten kunnen werken. Zo halen ze een beter rendement , vervuilen ze de ketel niet en stoten zij zuivere rookgassen uit.

Voor kachels is het vat  van 500 lt  tot 1000 lt groot. Bij grote  cv ketels op hout is er min 1000 lt te voorzien .

De omvang van het vat hangt af van het vermogen van de ketel en het aantal stookbeurten dat de gebruiker wil doen per dag

Voor pelletketels gelden andere regels dan voor houtblokken ketels.

Wij helpen u graag verder bij het dimentioneren van uw complete installatie.